اطلاعات تماس

Successfully sent!!

Sharifeh.monfared@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

شریفه منفرد

مدیر ارشد بخش فارسی داماک

sales1@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

پرسنل فروش1

sales2@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

پرسنل فروش2

sales3@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

پرسنل فروش3

sales4@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

پرسنل فروش4

sales5@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

پرسنل فروش5

sales6@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

پرسنل فروش6

ramin.m@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

مسئول هماهنگی بخش اداری

milad@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

مسئول امور اداری و اقامتی

sherry@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

سوپروایزر بخش فروش

ayeh@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

سوپروايزر تور و ترابري سبک

saeed@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

سعید امینی

هماهنگي پروداكشن

ali.s@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

علی سلیمانی

مسئول تبلیغات مجازی

zhaleh.d@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

ژاله درستکار

مدير هماهنگی تبليغات بخش فارسی

nazanin@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

نازنین محمدی

مدير بازرگانی شبكه تلوزيونی داماک

omid@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

اميد احمدی

مدير آی تی شبكه داماک

rouzbeh.soltani@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

روزبه سلطانی

مدير فروش دفاتر تركيه داماک

afshin@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

افشین صبوری

مدیر کانال تلگرام فارسی

ma.kia@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

محمد عارف

مدیر بخش آی تی فارسی

rasul@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

رسول دوللو

مدير شبكه تلویزیون داماک

---

Sharifeh.monfared@damacgroup.org

Persian@damacgroup.com

شریفه منفرد

مدیر ارشد بخش فارسی داماک