اطلاعات تماس

دبی، بهترین شهر جهان

“فایننشال تایمز” تأكید کرد که دبی به ساکنان خود به حدی آزادی می بخشد که شهرهای بزرگ جهان همچون نیویورک و لندن نیز توانایی فراهم كردن آن را ندارند.

 روزنامه انگلیسی مقاله ای درباره برجسته ترین شهرهای جهان که میزبان اتباع کشورهای خارجی هستند و اهمیت نقشی که این شهرها در تأمین خوشبختی و آزادی این افراد دارند ، منتشر کرد.

 این روزنامه اضافه کرد كه دبی با شهرهای دیگر مانند سنگاپور و هنگ كنگ به منظور دستیابی در تامین آزادی برای ساكنان خود ، حتی بیش از آنچه لندن و نیویورک در این زمینه ارائه می دهند ، همکاری می کند. با این حال ، یکی از ویژگی های دبی ، رویکرد آزادی گرایانه ای است که از طبیعت و فرهنگ آن ناشی می شود و همین امر باعث شده ساکنان ، بیش از آنچه تحت تأثیر محدودیت های قانونی و جنبه های نظارتی قرار بگیرند ، احساس آزادی کنند.

“فایننشال تایمز” توضیح داد که دبی ، هنگ کنگ و سنگاپور با وجود فشارهای کاری و رقابت تجاری ، به ساکنان خود کمک می کنند تا از آرامشی درونی بدون آسیب های اجتماعی برخوردار شوند. این نشریه همچنین افزود : «عدم وجود چنین شهرهائی در جهان ،  افراد  را از دستیابی به فرصت های بسیار مهم به منظور  نوآوری و پیشرفت محروم می کند».

در انتها این روزنامه اشاره کرد: «ظهور شهرهائی مانند دبی و سنگاپور به عنوان مراکز اصلی تجاری جهانی ، از مهم ترین رویدادهائی بود که در نیمه دوم قرن گذشته رقم خورد».