اطلاعات تماس

این برنامه با هدف افزایش ارزش منطقه AL- QUOZ به عنوان یک مرکز منطقه ای و جهانی برای طراحان و افراد خلاقی که مایل به زندگی، خلق یک اثر و کار کردن از دیدگاه حرفه ای و سبک زندگی در این منطقه هستند، طرح ریزی شده است.

مقامات عالی رتبه طی جلسه ای، اولویت هایی را برای توسعه منطقه خلاق AL-QUOZ، که بخش اصلی ابتکار عمل برای ایجاد دبی به پایتخت اقتصاد خلاق جهانی تا سال 2025 است، مشخص کردند.

این اولویت ها شامل: فعالسازی ویزای فرهنگی، بسترسازی فعالیت های انعطاف پذیر، اصلاح استراتژی و یکپارچه سازی بازاریابی برای جذب استعداد ها، طراحی مسیرهای عابر پیاده، تغییر نام خیابان های این منطقه و تشویق مالکان زمین در آنجا برای تهیه واحدهایی برای افراد خلاق می باشد.

در بیانیه صادره در روز شنبه، یک فرصت اختصاصی نیز در INVEST IN DUBAI ایجاد خواهد شد که برنامه ای به نام عضویت خلاق را در  AL- QUOZ ارائه می دهد.

شیخه لطیفه بنت محمد، رئیس اداره فرهنگ و هنر دبی، اطمینان خود را از توانایی اعضای کمیته و تیم اجرایی منطقه خلاق AL- QUOZ برای همکاری موثر در توسعه پروژه ابراز کرد.

اظهارات وی در اولین جلسه کمیته پروژه ارائه شد که شامل پیشنهادات جامع برای مدیریت برنامه، با هدف توسعه یک اکوسیستم یکپارچه برای خلاقان، مبتکران فرهنگی و کارآفرینان می باشد.

همچنین در این جلسه بیانیه ای مبنی بر تصویب سیستم نظارت بر پروژه و اهداف آن و شاخص های پیشرفت برنامه 100 روزه برای اجرای مرحله اول پروژه ارائه گردید.

شیخه لطیفه گفت: « این یک پروژه پیشگام با اهداف بلند مدت است و ما می خواهیم بهترین مدل برای یک اکوسیستم خلاق در سطح محلی و جهانی باشد ». او همچنین افزود: « ما چشم انداز روشنی برای انجام این پروژه ملی منحصر به فرد داریم، من به صلاحیت همه اعضای کمیته و توانایی آنها در تحقق این ابتکار اعتماد دارم ».

مطر محمد الطائر، مدیرکل، رئیس اداره راه و ترابری و نائب رئیس کمیته منطقه خلاق AL- QUOZ گفت: «تصویب سیستم نظارتی برای این پروژه و شاخص های پیشرفت برنامه 100 روزه، نشان دهنده اتمام یک مرحله کلیدی در تبدیل منطقه خلاق AL- QUOZ به یک مرکز یکپارچه است که افراد مبتکر و خلاق از سراسر جهان را به خود جذب خواهد کرد ».

او همچنین افزود: « این منطقه قرار است مقصدی هنری و فرهنگی برای گردشگران باشد ».

داوود الهاجري، مدیر کل شهرداری دبی، افزود: « دبی به سوی تحکیم موقعیت خود به عنوان مقصد و قطب خلاق اقتصاد ادامه خواهد داد. هدف این پروژه، ایجاد منطقه ای ایده آل برای رشد استعداد نسل های آینده و ارائه بستری برای پرورش دستاوردهای استثنائی در زمینه های نوآوری فرهنگی است » .

او همچنین گفت: « ما تمام منابعی را که برای دستیابی به یک جهش بزرگ در بخش خلاقیت در اختیار داریم با همکاری شرکای خود به کار خواهیم گرفت تا منطقه خلاق AL- QUOZ به چراغی برای تعالی نوآوری در جهان تبدیل شود ».

سامي القمزي، مدیر کل اقتصاد دبی، گفت: « این پروژه، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی امارات خواهد داشت »، همچنین هلال سعید آلماری، مدیر کل گروه گردشگری و بازاریابی بازرگانی (جهانگردی دبی)، افزود: « قطب پویای جدید، باعث رشد فرهنگی شهر و پیشنهادات خلاقانه می شود ».

شیخه لطیفه بر اساس بخشنامه های صادره از طرف حاکم دبی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، مبنی بر تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد خلاق جهانی تا سال 2025، اعضای کمیته ایجاد شده برای اجرای پروژه منطقه خلاق  AL- QUOZ در ماه آوریل را منصوب کرد.