اطلاعات تماس

حلیمه سعیدی

تو چرا بیکار نشستی؟

چکار کنم؟

هیچ کاری نمیکنی? چکار باید بکنی? این پولی که از بابات مونده بیا برو نزدیکترین همین بغل خودمون میخوام چشمم روت باشه نزدیکم باشی دور نمیخوام بری برو سرمایه گذاری کن جلو چشمام.

کجا؟

کجا یعنی چه؟ شهر دوبی برو اونجا خونه بخر داشته باش

از کی خونه بخرم که سرم کلاه نزارن؟

چقدر بگم داماک داماک داماک

شنیده بودم

شنیده بودی؟ شنیدن کی بود مانند دیدن برو دیگه معطل چی هستی

چشم

00971504085556

Apparat.com/damacgroup

   کانال تلگرام داماک                   

  صفحه اینستاگرام داماک                

   سایت فارسی داماک