اطلاعات تماس

متفاوت بودن داماک

یه فرقی داماک داره با بقیه که عمرا کسی داشته باشه مگه اونائی که زندگی لوکس داماک رو تجربه کرده باشن اگر گفتی چیه؟ نه تنها خودتون بلکه سگ و گربه های شما هم با داماک لوکس زندگی میکنن باور نمیکنید میل خودتونه از ما گفتن بود.

00971505023238

www.damacgroup.org

Apparat.com/damacgroup

داماک پرشین بزرگ ترین رسانه تصویری داماک