اطلاعات تماس

آماده انتقال سند و تحويل كليد ظرف يک ساعت

🔸اقامت ، ثبت شركت ، حساب بانكی ، تور كامل ، روي واحد هست
🔸آماده انتقال سند و تحويل كليد ظرف يک ساعت
🔸️جميرا ليک تاورز
🔸️مجاور درياچه مركزی و مركز تجارت جهانی الماس و جواهر و دقيقا مجاور مترو .
🔸️برج :
Lake terrace Damac

🔹 شری مظفریان
🔸️سوپروایزر فروش
☎️ 00971 50 844 6060