اطلاعات تماس

یک روز دل انگیز با نازنین

شنبه 2 اسفند 99 ساعت 7:10 صبحه اومدم کارواش اینجا تو دبی جمعه و شنبه تعطیله، مای بدبخت باید بریم سرکار تو داماک، بریم یه کافی بزنیم خوابمون بپره.

وای پنج دقیقه به هشته من بدوم برم سرکار الان منفرد دم در واساده میگه چرا دیر اومدی؟ چرا زود اومدی؟ این چیه پوشیدی؟ ده دقیقه دیر کردی ناخناتو ببینم تست کرونات کو؟ ما هر هفته یکبار باید تست کرونا بدیم وگرنه مارو تو داماک راه نمیدن که چرا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ الان چه ساعتیه؟ چقدر ما میتینگ داریم? چند تا بازدید داریم؟ بابا بیخیال

ایناها اینو میگما شماره منفرده.

00971504085556

Persian@damacgroup.com

ترو خدا بهش زنگ بزنید بگید بابا انقدر سخت نگیر من رفتم

وای بدبخت شدم ساعت 8:15 الان اخراج میشم برم پشت میزم تا منفرد نیومده تو هم هی فیلم بگیر از من  

00971502964425

نازنین دفتر مرکزی داماک بخش فارسی

داماک گروپ بزرگ ترین شرکت سازه جهان

داماک پرشین بزرگ ترین رسانه تصویری داماک