اطلاعات تماس

  • دفتر مركزی داماک – دبی - بزرگراه شيخ زايد بيزنس بی – داماک پارک تاورز
  • Persian@damacgroup.com
  • 00971505023238

آلمانی ها، شهروندان این کشور 49 درصدشون با هر 2 دوز ایمن شدن، 11 درصدشون با 1  دوز.

در فرانسه آمار، 44 به 14

لهستانی هام خوب پیش رفتن تو اروپا. 45 درصد هر 2 دوز را دریافت کردند؛ نزدیک به 3 درصدم فقط 1 دوز رو.

 و اما در شیلی، ببینیم توی این کشور 63 درصد مردم کامل ایمن شدند با هر دو دوز نزدیک به 9 درصدم تک دوزی اند.

 در کانادا 55 درصد هستند افرادی که هر دو دوز را دریافت کردند. 16 درصدم کسایی هستند که یک دوز رو زدند.

در ایالات متحده نزدیک به 50 درصد دو دوز را دریافت کردند و نزدیک به 8 درصدم تک دوزی هستند.

اما در امارات، در منطقه 68 درصد اماراتی ها هر دو دوز را دریافت کردند، بیشتر از 9 درصد یک دوز رو.

و اما اسرائیل، 61 درصد مردم کامل ایمن شدند. بیشتر از 5 درصدم تک دوزی اند.

داماک بزرگ ترین شرکت ساختمانی جهان

داماک پرشین بزرگ ترین رسانه تصویری داماک